Profile of Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng Trần Thị Hằng
5 years experience 0 projects worked
10 VNĐ /hr 0 VNĐ earned
Technical SupportWordPress

– Kiểm thử phần mềm

– Phân tích nghiệp vụ hệ thống

– Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống CNTT

Work History (0)

  • There are no activities yet.

Work Experiences

  • Tester

    Tinh Vân Group

    01/2014 - 01/2017

    Nhân viên kiểm thử phần mềm