LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH - TÍCH ĐIỀU MÌNH MUỐN

Hire Freelancer Apply as Freelancer

TIKTAK HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC LÀM THÊM

TEST ĐỘ PHÙ HỢP VỚI NGHỀ

TÌM CÔNG VIỆC YÊU THÍCH ĐỂ TÍCH ĐIỀU MÌNH MUỐN

TIỀN SẼ ĐƯỢC THANH TOÁN KHI CÔNG VIỆC XÁC NHẬN HOÀNH THÀNH

TÌM NGƯỜI CÓ TỐ CHẤT VÀ ĐỘNG LỰC CHO DỰ ÁN CỦA BẠN

Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

10 VNĐ/hr
5 years experience 0 projects worked

Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

10 VNĐ/hr
5 years experience 0 projects worked

DANH DIEU

Data Assistant

30 VNĐ/hr
15 years experience 0 projects worked

Ha Truong

Graphic Designer

22 VNĐ/hr
13 years experience 0 projects worked

DỰ ÁN

NHẬN XÉT

CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐỂ BẠN HOÀN THÀNH DỰ ÁN

FREE

for 5 days

MIỄN PHÍ

Bạn có 30 lần tạo dự án miễn phí. Mỗi dự án sẽ được hiển thị trong vòng 5 ngày.

Đăng ký

10 VNĐ

for 30 days

TIÊU CHUẨN

Bao gồm 15 bài viết và mỗi bài viết hiển thị trong vòng 30 ngày

Đăng ký

20 VNĐ

for 40 days

NÂNG CAO

Bạn có 20 lần tạo dự án. Mỗi dự án sẽ được hiển thị trong vòng 40 ngày kể từ ngày đăng.

Đăng ký

TÌM ỨNG VIÊN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Get Started
Xin chào
1
Close chat
Xin chào, Chọn bắt đầu để nói chuyện với chúng tôi. :)

Bắt đầu